https://www.traditionrolex.com/31

O produktu - Návod na používání soupravy - Produkty na test alkoholu ve vydechovaném vzduchu ALT

O produktu

Návod na používání soupravy

ALKOHOL TEST
Souprava slouží pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu.

Postup zkoušky:

 1. Odstranit obě zátky na trubičce.
 2. Zasunout trubičku ALTIK do balonku a z druhé strany nasadit náustek.
 3. Profouknout trubičku ALTIK jedním dechem v průběhu 20 až 40 sek. až do úplného naplnění balonku. Trubička se samovolně zahřeje.
 4. Výsledek zkoušky vyhodnotit v rozmezí 1 až 2 minut

Odstranit obě zátky na trubičce.Zasunout trubičku ALTIK do balonku a z druhé strany nasadit náustek.Profouknout trubičku ALTIK jedním dechem v průběhu 20 až 40 sek. až do úplného naplnění balonku.

 

Vyhodnocení:

 • Zabarvení nejtmavších zrn v náplni porovnat s etalonem na trubičce.
 • Intenzita zabarvení náplně je závislá na množství alkoholu v dechu.

 Výsledek měření obsahu alkoholu v dechu

Upozornění:

 • Každou trubičku lze použít pouze jednou.
 • Bezprostředně po použití ústní vody, čištění zubů, pobytu v prostředí nasyceném parami alkoholu, po kouření, po požití likérových bonbónů a zákusků, ovocných šťáv a některých léků a přípravků obsahujících alkoholy je nutno se zkouškou vyčkat 15 min.
 • Pro dosažení maximální přesnosti se doporučuje minimální teplota trubičky před zkouškou +10°C Š. Nerozebírejte trubičku. Při kontaktu s krystalickou náplní může dojít k zarudnutí kůže.
 • Chraňte před dětmi.
 • Použité trubičky ALTIK vyhoďte do běžného odpadu.
 • Za nevhodné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření nenese výrobce nebo distributor žádnou odpovědnost.

Skladování:

 • Skladovat v původních obalech, na suchém místě do +35°C, bez prudkých výkyvů teplot. Chraňte před světlem.
 • Doba spotřeby trubiček ALTIK je uvedena na obalu.
 
CZ
 
EN
 
Altík
Alcoholtest
Bez chromu